Envasat

Després de la torrefacció, el cafè segueix “treballant”. La cera i els greixos que conté el grà envelleixen lentament, però poden tornar-se rancis. A més, els grans s'oxidan pel contacte amb l'aire. Aquesta oxidació altera un cafè en grà en 20 dies, i un cafè mòlt en només 5 . Per aquesta raó, l'envàs no deixa de ser un factor determinant quant a la qualitat del cafè. Avui dia, l'envàs al buit és la norma, sobretot per al cafè mòlt.

D'aquí es deriva, que les funcions de l'envàs siguin vàries:

a) Contenir el producte

b) Protegir-lo del:

-Deterioració física (impactes...)
-Deterioració química (aigua, oxigen,altres gasos,temperatura...)
-Deterioració microbiològica (micro i macroorganismes)
-Possibles adulteracions(altres productes, aromes...)
c) Permetre la seva manipulació,transport i magatzematge.
d) Presentar-lo per al consum.

  - Cafè torrefacto
  - Cafè descafeïnat
  - Cafè soluble
  - Envasat