Una bona tassa

Condicions òptimes d'una màquina express

Les millors tasses de cafè "expresso" s'obtenen combinant la delicadesa de bons Aràbicas (Colòmbia, Nicaragua, Costa Rica....) amb l'aportació de cos d'una petita porció (10-11%) dels millors Robustes (Uganda).

[...]

Tassa aconsellable

Deu ser de forma cònica.
Deu ser de llosa gruixuda, que no absorbeixi massa la calor.
Deu estar seca i calenta,a uns 40ºC per a mantenir la crema.

[...]

Muntar la llet escumejada

1)Usar llet fOmplir el pitxer (metàl·lica o de ceràmica
2)amb la quantitat de llet que es vagi a consumir, no superant mai la meitat del recipient.
3)Buidar la llança de vapor.
4)Introduir el filtre 3-4 cm sota nivell de la llet.
5)Mantenir el pitxer inclinat i el filtre descentrat.
6)Obrir el vapor.
7)Controlar la temperatura amb la mà.
8)Tancar el vapor.
9)Extreure el filtre i netejar-la amb un drap humit.
10)Copejar el pitxer per a estabilitzar les "búrbujas" de l'escuma superficial, trencant les més grans.
11)Amb moviment *ondulante abocar l'escuma fins que s'ompli la tassa.reda, preferentment sencera.

[...]

Tractament de l'aigua

La qualitat de l'aigua és primordial per a l'obtenció d'un bon cafè. L'aigua calcària dóna un cafè dur i amarg. Per tant, convé emprar aigua mineral amb baix contingut de calci (certes aigües de manantial), o aigua corrent depurada per un descalcificador. Altra solució consisteix a filtrar l'aigua en un recipient amb filtres amovibles.

Aquest procés presenta l'avantatge de filtrar les olors i les impureses, al mateix temps que descalcifica l'aigua. Els professionals utilitzen generalment un descalcificador automàtic completat per un filtre que el.limina l'olor a clor o a ozó, particularment freqüents durant les estacions càlides, de l'aigua “de l'aixeta”. Un gran principi sempre vigent: l'aigua no deu bullir realment. Es deu utilitzar un aigua a punt de bullir, entre 92° i 95° C .

[...]

Manteniment de la màquina de cafè express

Cures diàries:
* Control del nivell de l'aigua de la caldera.
* Neteja de dutxes amb un pinzell de truges rígides(l'aigua ha de fluir cònicament i de forma contínua)
* Neteja de gomes de porta amb un pinzell de truges rígides.
* Neteja de "cacillos" i portafiltres.
* Neteja de les parts externes de la màquina amb una baieta humida.
* Neteja de la safata de desguàs.


[...]

La mà de l' esser humà

La mà del ser humà serà la responsable de:

*Selecció i barreja dels diferents tipus de cafè.
*Emmagatzematge del cafè envasat.
*Neteja de la tremuja,dosificador i maduixes del molí.
*Canvi de les maduixes.
*Quantitat de cafè a moldre.
*Grau de moturació.
*Dosi de cafè.
*Premsat.
*Neteja de l'excés de cafè de les vores del portafiltre.
*Vigilar pressió de la caldera i de la bomba.
*Vigilar temperatura de sortida de l'aigua.
*Vigilar nivell de l'aigua en la caldera.
*Vigilar caiguda de l'aigua d'erogació.
*Canviar mensualment l'aigua de la caldera.
*Mantenir l'aigua depurada,canviar el filtre.
*Mantenir les tasses i els portafiltres calents.
*Neteja de les dutxes, gomes ,calcillos i de la màquina en general.
*Neteja del vaporitzador.
*No cremar la llet.

[...]