Barreges de cafè verd/ Blend

A una barreja de diverses classes de cafè verd acostuma a denominar-se amb el nom anglès:"Blend". El gust d'un tipus de cafè pot variar en funció de diferents circumstàncies, tals com l'espècie botànica (Arábica o Robusta), la varietat (Typica,Caturra,Blue Mountain...) les característiques del sòl, l'altura, el moment de la recol·lecció, el tractament...

Els blends de cafè han de servir per a obtenir un producte adequat a l'objectiu que volem aconseguir. Els grans de cafè dels diferents orígens es barregen entre sí per a obtenir un cafè equilibrat en cos,aroma i acidesa.