Significat del cafè

El fruit del "cafeto" pel seu color vermell quan està madur, i la seva forma característica rep el nom de Cirera.Aquest concepte últim conté en el seu interior dues llavors semiesfèriques, és a dir, dos grans de cafè enfrontades entre sé per la part plana, i recobertes per un tegumento, un pergamí, una polpa i una pela. En ocasions en lloc de dues llavors pot aparèixer una sola denominant-se "caracolillo".

COMPOSICIÓ D'UN GRÀ DE CAFÈ

Un grà de cafè conté: -Aigua: el grÀ de cafè verd està constituït de 6 a 13% d'aigua, el grÀ ja torrat no té mes de 5% d'humitat. L'aigua s'evapora durant el torrat. -Les matèries grasses: un grà conté de 15 a 20% de matèria grassa - Proteïnes: un grà tanca un terme mitjà d' 11% de proteïnes, d'això una part serà destruïda durant el torrat. -Alcaloides: (substància orgànica que es troba en el flagell) el principal alcaloide és la cafeïna. Els cafès aràbicas que contenen d' 1 a 1.5%, els robusta entre 1.6 a 2.7%. El cafè robusta dóna un cafè més fort que l'aràbica.

- Matèries minerals: trobem en petites quantitats de potasi, calci, magnesi i fòsfor dintre del grà.