Recolecció

Els cicles de floració/maduració no són en les zones tropicals successius , tal com ocòrrer en els climes templats. No és sorprenent, per això, veure coexistir en els cafetos flors i bayes. La recollida es porta a terme tan aviat com acaba l'estació de les pluges. Els sistemes de recol·lecció són tres principalment:

 

a) De manera manual trobem els següents punts

*Picking (equivalent al nostre "munyiment").Consisteix a agafar amb la mà, una a una, les bayes més madures (les de color vermell intens) del cafetal.. Es descascarillen i, després d'un parell de dies de maceració, es renten tirant 125 litres d'aigua per Kg. de cafè per a eliminar la substància mucilaginosa que posseeixen. Després passen a assecar-se al sol per a desposseir les del "pergamí" (fina capa cel.lul.lòsica que encara les recobreix mitjançant el "descascarado", última operació abans de conducta a la torrefacció. És un mètode lent, de qualitat i car.

  *Stripping. La branca s'arrenca del cafeto amb totes les bayes, independentment del seu estat de maduresa. Es posen a assecar al sol diversos dies abans de passar al descascarillat. La classificació per qualitat, es porta a terme mitjançant aparells electrònics (500 grans per segon), que eliminen els grans verds, els fermentats i els de mala olor ("stinker"). Aquest sistema de recollida és, evidentment,de menys qualitat i més econòmic, i s'utilitza allà on la mà d'obra és més cara . A partir d'aquí es realitzen les "barreges" de crus, mitjançant "cates" que realitzen de cada lot els "degustadors" professionals (ofici meravellosament bé pagat, per raons òbvies).

b) Amb màquines mitjançant el sistema de recollida

c) Per escombrat el qual consisteix a escombrar els grans caiguts al sòl a mà o amb màquines.

DATES DE RECOLECCIÓ:

La recol.lecta de les cireres és de 9 a 11 mesos després de la floració per al cafè robusta, i per al aràbica de 6 a 8 mesos després de la floració. La data de la recol.lecta és diferent depenent la situació geogràfica del pais (al nord o sud de l'equador).

Les dates de recol.lecta es porten a terme en:

- de maig a setembre a Brasil
- de novembre a abril a Costa d'Ivori
- d'octubre a març en Amèrica Central
- Tot l'any a Colòmbia